El Repte

EL REPTE

· Per a les persones

· Per a les organitzacions

El gran repte per a les persones és saber prendre decisions encertades dins la confusió que generen les nombroses, i sovint contradictòries, notícies i informacions relatives a la nutrició, als aliments i a les dietes.


El repte
per a les persones

  • Comprendre el rol que té l’alimentació en la prevenció de malalties cròniques i en la qualitat de vida
  • Entendre com prevenir o bé gestionar el sobrepès, l’obesitat, la hipercolesterolèmia, la diabetis i alguns tipus de càncer, que són les grans epidèmies del segle XXI.
  • Interioritzar què és un patró d’alimentació saludable i canviar els hàbits.
  • Saber quina alimentació és la més adequada en diferents situacions específiques.
  • Tenir els suficients coneixements per autogestionar- se i per prendre decisions nutricionals encertades.


El repte
per a les empreses

El gran repte per a les  empreses es aconseguir que les organitzacions siguin més saludables.

  • Sensibilitzar l’equip directiu quant als beneficis de millorar els patrons alimentaris propis i dels seus col·laboradors.
  • Oferir solucions per als executius/ves i altres posicions de la companyia a qui els viatges freqüents, les reunions i els compromisos limiten les possibilitats de seguir uns hàbits saludables.
  • Donar suport a tots els col.laboradors de la companyia oferint programes específics d’educació.